VÒNG QUAY FAMAS DẠ XOA-QUAY TRÚNG LIỀN 30.000KC+2 TRIỆU

Trong Hũ Có 4,063,868 đ

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
2833 P*******y 15 KIM CƯƠNG 18:12:59 02/10/2022
2832 B*****i 9999 KIM CƯƠNG + 500K 18:12:59 02/10/2022
2831 N****************g 599 KIM CƯƠNG + 100K 18:12:59 02/10/2022
2830 H****a 19999 KIM CƯƠNG + 1 TRIỆU 18:12:59 02/10/2022
2829 L***************n 30000 KIM CƯƠNG + 2 TRIỆU 18:12:59 02/10/2022
2828 L**************h 30000 KIM CƯƠNG + 2 TRIỆU 18:12:59 02/10/2022
2809 15 KIM CƯƠNG 11:49:23 26/09/2022
2808 H*********m 9999 KIM CƯƠNG + 500K 11:49:23 26/09/2022
2807 30000 KIM CƯƠNG + 2 TRIỆU 11:49:23 26/09/2022
2806 M*****i 599 KIM CƯƠNG + 100K 11:49:23 26/09/2022
CÙNG ANOS QUAY RINH NGAY 30.000KIM CƯƠNG

NẠP 100K VÔ SHOP TỈ LỆ NỖ HŨ TĂNG CAO